Tarieven en vergoeding

Afspraak maken?

Wil je een afspraak maken? Stuur mij dan een mail naar un.srettamluos@ofni. Daarna ontvang je binnen twee dagen een bevestiging van de gemaakte afspraak eventueel voorzien van bepaalde documenten wanneer het een orthomoleculair consult betreft. Wanneer je je gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dien je dit uiterlijk 24 uur voor jouw afspraak telefonisch te doen. Indien je de afspraak niet of later afzegt, dan zal de consultprijs in rekening worden gebracht.

Tarieven en vergoeding

Een coach-, therapie of healingtraject bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 sessies. Tussen het eerste en vervolgconsult zit meestal 2 tot 4 weken. Afhankelijk van het aanvullende pakket van je zorgverzekering worden mijn consulten (gedeeltelijk) vergoed. Als je zeker wilt weten of mijn coaching/therapie voor vergoeding in aanmerking komt, adviseer ik je van te voren contact op te nemen met je zorgverzekering. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV).

Hieronder vind je een overzicht van mijn tarieven voor diverse consulten:

Telefonisch of e-mailconsult (uitgebreide vragen)

€30
Per kwartier

Systemische coaching / psycho-sociaal consult

€95
Per 90 minuten

Een 1 op 1 opstelling zoals familieopstelling, ziekteopstelling of symbiosetrauma-opstelling

€95
Per 90 minuten

Vortex therapie

€95
Per 90 minuten

Zakelijke trajecten

Offerte
Na een intakegesprek, ontvang je een offerte voor het traject (op maat)

Orthomoleculaire therapie

Intake €130
Intake gesprek 45 minuten, vervolg consulten zijn 30 minuten en kosten 60 euro. Houd rekening met suppletiekosten van 75 euro per 2/3 maanden.

EMB test als APK check

€280
Intake gesprek 45 minuten, vervolg consult van 45 minuten om test en adviezen te bespreken.

Het verzoek is om elk consult cash te voldoen. Na afloop ontvang je van mij een factuur voor het consult.

Check altijd zelf bij je eigen ziektekostenverzekering of een consult gedeeltelijk wordt vergoed! Psychosociale consulten worden gedeeltelijk vergoed door de volgende ziektekostenverzekeringen met een aanvullende verzekering, omdat ik aangesloten ben bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV). Niet alle verzekeraars die op zorgwijzer staan vermeld, vergoeden mijn consulten, aangezien ik niet aangesloten ben bij een koepelorganisatie.

Avéro Achmea, FBTO, ONVZ, OZF, Ziezo, Zilveren Kruis, CZ, Ohra en Nationale Nederlanden (alleen voor psycho-sociale consulten). Zie ook https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/integrale-therapie

De behandeling is altijd in aanvulling op de reguliere behandeling, nooit in plaats daarvan.

Leveringsvoorwaarden

Als lid van de beroepsvereniging VIV ben ik gehouden aan de Beroepscode die de Vereniging heeft opgesteld, waarin onder andere aspecten m.b.t. de relatie cliënt – behandelaar worden vermeld. Klik hier voor de beroepscode van beroepsvereniging VIV.

Voorafgaand aan de behandeling, dient u een Behandelovereenkomst te ondertekenen. In deze Behandelovereenkomst geeft u aan dat u op de hoogte bent van mijn werkzaamheden als coach/therapeut en instemt met de doelstelling van de behandeling. De behandelovereenkomst is gebaseerd op een inspannings­verplichting mijnerzijds. Resultaten kunnen niet worden gegarandeerd, omdat deze sterk afhankelijk zijn van uw eigen activiteiten. De behandelovereenkomst wordt met u tijdens het intake gesprek doorgesproken en door beide partijen ondertekend.

Privacy en AVG

SoulMatters handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij SoulMatters ga je akkoord met de privacyregels die zijn vastgelegd in de privacyverklaring.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders. Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging: VIV Nederland ln.dnalredenviv@ofni. De klachtenfunctionaris komt van de SCAG vandaan (www.scag.nl)
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

SoulMatters

Ja, bel mij

Ik wil graag een GRATIS 15 minuten adviesgesprek.