Ziekteverzuim en werk

Houd grip op ziekteverzuim met behulp van coaching
Tevreden, gezonde medewerkers zijn de drijvende kracht achter een organisatie. Wanneer een medewerker ziek is of dreigt uit te vallen kan dit grote impact hebben. Het is daarom van groot belang dat medewerkers plezierig, betrokken en gemotiveerd hun werk kunnen blijven uitvoeren. In de registratie van ziekteverzuim, staan psychische klachten als oorzaak van verzuim op de tweede plaats. De meest belastende factoren blijken werkdruk en conflicten op het werk te zijn. De werkgever kan het verzuim naar beneden bijstellen door een zieke medewerker een coachingstraject aan te bieden, zodat medewerker niet te lang thuis zit en weer snel op de werkvloer terecht komt.

Coachingstraject in de praktijk
SoulMatters ondersteunt medewerkers binnen organisaties bij ziekte met coaching en het preventief inzetten van een coachingstraject om ziekte-uitval te voorkomen of duur van het verzuim te verkorten. Een coachingstraject helpt de medewerker om beter en efficiënter te functioneren in een werk- of privé situatie.
Individuele begeleiding start altijd pas na een intakegesprek waarin de totale trajectduur wordt vastgesteld en het plan van aanpak wordt doorgenomen. Een coachingstraject is tijdgebonden en resultaatgericht. Het is niet vrijblijvend: de cliënt begint aan het traject en verbindt zich aan de overeengekomen tijdsduur en aan de afspraken die hierin worden gemaakt. De eerste vier gesprekken vinden wekelijks plaats, daarna om de twee weken. De coach geeft na elk gesprek een opdracht mee, die in het daaropvolgende gesprek wordt besproken.

De ervaring leert dat een medewerker binnen 6 tot 8 gesprekken weer op de rit staat. Een ziekteopstelling kan onderdeel zijn van het coachingstraject.

Meer weten?
Voor meer informatie, kun je contact met mij opnemen op nummer 06-54 324 324.

Neem contact op

06 – 54 324 324

Marne 55
1186 PC Amstelveen

Gratis parkeergelegenheid