Mijn visie

Vanaf je geboorte wordt je beïnvloed door boodschappen van je ouders en door de mensen om je heen. Deze boodschappen heb je onbewust opgeslagen, verinnerlijkt, en de rest van je leven meegenomen. Het zijn juist deze boodschappen die hebben geleid tot overtuigingen over wie jij bent en of jij oké bent zoals je bent. Mogelijk heb je ook negatieve ervaringen opgedaan waarbij jouw ouders niet in staat waren jou bij de verwerking ervan te begeleiden.

In het hier en nu reageer je op de verinnerlijkte stemmen van je ouders en andere betekenisvolle relaties, waardoor je op partners, vrienden, collega’s en leidinggevenden reageert zoals je als kind geleerd hebt te reageren. Als een situatie niet op een gezonde manier verwerkt is, neigen we ertoe deze te projecteren op onze omgeving en herhalen we de situatie van vroeger.

Het doel van mijn coaching is om te leren vrij en vanuit het heden te reageren. Dat doe je door je ouderboodschappen, familiepatronen en overlevingsmechanismen te onderzoeken en te doorbreken. Daardoor ga je met een andere bril tegen je relaties aankijken en reageer je anders op gedrag of in bepaalde situaties, omdat de volwassene in jou in staat is om te beoordelen wat er nu feitelijk aan de hand is. Vanuit die positie kan jij vrij kiezen om het anders te gaan doen. Door acceptatie van het verleden kan het kinddeel in jou ervan loskomen, zodat je in vrijheid nieuwe keuzes maakt en je eigen stappen zet op jouw levenspad.

Neem contact op

06 – 54 324 324

Marne 55
1186 PC Amstelveen

Gratis parkeergelegenheid