Trajecten

Programma’s

De burn-out specialist heeft diverse programma’s in de vorm van abonnementen ontwikkeld naar gelang de zwaarte van de burn-out problematiek bij medewerker.

Abonnement 1: 16 sessies

Intake van 1 1/2 uur waarin kennis wordt gemaakt, de knelpunten worden verkend en wordt geïnventariseerd wat de behoeften zijn van medewerker voor het coach traject.

 • Zelfbeeld wordt onder de loep genomen.
 • De patronen en valkuilen worden inzichtelijk gemaakt.
 • De behoeften en energizers worden in kaart gebracht.
 • Inzichtelijk wordt gemaakt hoe de coping strategieën werken van de medewerker.
 • Een zelf controle programma wordt ontwikkeld.
 • Een programma wordt doorlopen om het piekeren en malen onder controle te krijgen.
 • Handvatten worden aangereikt om uit de valkuilen te stappen.
 • De manier van communiceren wordt verbeterd.
 • Er wordt met medewerker aan het thema grenzen gewerkt.
 • Er wordt aan zelfvertrouwen en eigenwaarde gewerkt
 • Er wordt een plan opgesteld met medewerker om de terugkeer naar werk in gang te zetten.

Kortom na het traject komt er een vitale medewerker terug op de werkvloer met een gezonde gedrevenheid en een optimale energiebalans of de medewerker besluit dat zijn of haar functie niet meer passend is en wordt er of een tweede spoor ingezet of een vaststellingsovereenkomst overeengekomen.

Abonnement 2: 12 sessies (inclusief intake gesprek)

Dit abonnement is een verkorte vorm van bovenstaand programma. In het intake gesprek zal worden geïnventariseerd met medewerker welke sessies het meest van toepassing zijn in zijn/haar coach traject.

Nazorg: 4 extra sessies

In het kader van de nazorg kunnen er nog 4 sessies bij het abonnement worden bijgeboekt om terugval in de toekomst te voorkomen.

Investering van het traject?

De investering van het traject wordt in een persoonlijk gesprek nader toegelicht.

Neem contact op

06 – 54 324 324

Marne 55
1186 PC Amstelveen

Gratis parkeergelegenheid