Hoe je gehecht bent als kind heeft invloed op je latere leven als volwassene

Hechting speelt een zeer belangrijke en bepalende rol bij de ontwikkeling van het kind. Het is van onschatbare waarde voor de verdere emotionele en sociale ontwikkeling. Het kind vormt gaandeweg een eigen karakter en persoonlijkheid. De hechtingsrelatie met de ouders is het referentiekader voor alle relaties in het verdere leven van het kind. Daarnaast kan een verstoorde hechting invloed hebben op de ontwikkeling van het brein van het kind en leiden tot gedrags-, leer- en taalproblemen.

Liefde en geborgenheid zijn de basis
Een pasgeboren baby wil zich welkom voelen bij zijn vader en moeder. Wanneer het kind warmte, liefde en geborgenheid voelt, ontstaat een liefdevolle hechting met de ouders/verzorgers. Een gezonde en veilige hechting zorgt ervoor dat het kind een sterk basisgevoel ontwikkelt, zich onvoorwaardelijk geliefd en geaccepteerd voelt. We willen allemaal gezien en gehoord worden, dat we er mogen ‘zijn’. Daarnaast hebben veilig gehechte kinderen een beter zelfbeeld en meer veerkracht en ze gaan makkelijker om met tegenslag.

Als hechten niet vanzelf gaat

Soms verloopt het hechtingsproces door omstandigheden anders dan gewenst. Oorzaken voor een verstoorde hechting zijn onder andere:

 • ongewenste kinderen;
 • prematuur baby’s en/of een lange ziekenhuisopname;
 • hoge prikkelgevoeligheid bij het kind;
 • huilbaby’s waarmee ouders geen raad weten;
 • temperamentvolle kinderen;
 • kinderen met lichamelijke gebreken of gedragsstoornissen;
 • psychische problemen moeder;
 • moeders die geen band met hun kind voelen;
 • overlijden van één of beide ouders op jonge leeftijd van het kind;
 • pleeg- en adoptiekinderen;
 • kinderen met wisselende opvoeders.

Als ouders zelf niet goed gehecht zijn
In mijn praktijk komen veel jonge (hoogsensitieve) moeders met hechtingsproblemen, die sterker opspelen nu ze zelf kinderen hebben. Alsof constant een spiegel wordt voorgehouden en je iedere keer weer uit je kracht wordt gehaald. Redenen waarom ouders niet goed gehecht zijn:

 • verstrikking in eigen (kind)pijn
 • emotionele verwaarlozing en mishandeling door hun eigen ouders
 • overname psychische problemen of trauma’s uit voorouderlijnen
 • onverwerkt verdriet of rouw na overlijden dierbare
 • traumatische of ongewenste zwangerschap
 • tienerzwangerschap
 • armoede of vlucht uit het buitenland

Familielot
Alle trauma’s en pijnstukken die wij als ouders niet oplossen of meedragen van onze (voor)ouders, geven we door aan onze kinderen. Dit gebeurt vaak onbewust. We zijn belast met een bepaald trauma, maar weten het niet eens.

Diepgaande coaching

Bij SoulMatters ben je aan het juiste adres voor diepgaande coaching en bevrijding op zielsniveau. Op alle lagen onderzoeken we wat er speelt en liefdevol losgelaten mag worden. Zodat we niet alleen onszelf, maar ook onze kinderen vrijmaken van verstrikkingen en familielot.

‘Was de band met jouw moeder, vader of beide ouders niet optimaal? Ondervind je daarvan nog steeds verdriet of belemmeringen? Of lukt het maar niet om in je kracht te komen? Neem dan contact met mij op voor therapie, coaching of healing. Als ervaringsdeskundige weet ik wat het effect is van een verstoorde hechting en wat je eraan kunt doen. Zodat je de regie weer terugkrijgt over jouw leven en voorkomt dat je kinderen jouw pijn overnemen.’

SoulMatters

Ja, bel mij

Ik wil graag een GRATIS 15 minuten adviesgesprek.