therapievormen

COACHING, THERAPIE EN HEALING

Integrale coaching, zielshealing en holistische therapie

Tijdens mijn therapie-, healing- en coachsessies maak ik gebruik van een krachtige bundeling van methoden. Hierbij kun je onder andere denken aan systemisch werk (o.a. familieopstellingen), transactionele analyse (TA) en (vortex) healing en reading (energiewerk voor je ontwakingsproces).

Heelheid en eenheidsbewustzijn

Het eindelijke doel van het pad van ontwaken is dat je alles loslaat wat niet hoort bij wie je werkelijk bent. Als je op alle lagen naar binnen durft te keren en ‘valse’ lagen en bindingen loslaat, dan bereik je heelheid in jezelf (eenheidsbewustzijn). Van kindbewustzijn evolueren we eerst naar volwassen bewustzijn. Sommigen groeien nog verder door naar eenheidsbewustzijn of kosmisch bewustzijn.

Coaching van hoogsensitieve volwassenen

Als hoogsensitief persoon word je geboren met een gevoelig zenuwstelsel, waardoor je meer voelt dan gemiddeld. Je hebt een goede intuïtie; voelsprieten die de hele dag ‘aan’ staan. Soms ben je ook nog helderziend, -voelend, -horend of -ruikend en sta je in verbinding met andere dimensies. Doordat je zintuigen subtieler zijn afgestemd en minder goed filteren, komen prikkels sterker binnen. Dat kan leiden tot ontregeling, impulsieve acties en overprikkeling. Je hebt daarom meer behoefte aan rust en stiltemomenten. Vooral na een drukke (werk)dag, een feestje of openbare ruimte met veel mensen. Wanneer je niet genoeg tijd neemt om prikkels te verwerken en te ontspannen, raak je gespannen, gestrest en op termijn uitgeput. Je kunt zelfs in een burn-out terechtkomen.

Van last naar kracht  

Tijdens mijn HSP coaching leer ik je op een gezonde manier met je gevoeligheid om te gaan. Zodat je hierin balans vindt en je hoogsensitiviteit als kracht en gave gaat ervaren, in plaats van als last. Een belangrijk onderdeel is het helen van oude emotionele wonden (trauma’s). Daarnaast leer je jezelf beter kennen en accepteren zoals je bent. Het resultaat van HSP coaching is een meer ontspannen, gelukkiger en authentieker leven.

Familiesysteem therapie: helen van familielijn en voorouderlijn

Ons gezin van herkomst en onze familie, vrouwen- en mannenlijnen, kun je zien als een systeem. Alle gezins- en familieleden van meerdere generaties zijn met elkaar verbonden. Als één van deze leden iets traumatisch meemaakt en het wordt niet goed opgelost, dan blijft dit trauma zich door het systeem bewegen. Het wordt dan via de vrouwen- of mannenlijn van de familie steeds doorgegeven aan de volgende generatie. Omdat de blokkade gezien wil worden. Pas dan kun je het helen en loslaten. Zo werkt energie.

Trauma´s worden doorgegeven als ze niet worden opgelost (familielot)

Deze doorgegeven trauma’s of patronen van je familie- of voorouderlijnen noemen we verstrikkingen. Vaak zijn we ons hier niet bewust van. We dragen iets mee van een voorouder, zonder dat we het weten. Het kan dus zijn dat jij hinder ondervindt of steeds uit je kracht wordt gehaald door verdriet van één van je verre voorouders. Een familieopstelling en familiesysteemtherapie zijn manieren om deze verstrikkingen inzichtelijk te maken en liefdevol te helen. Zodat volgende generaties – jouw kinderen – er niet mee belast worden (familielot). Familiesysteemtherapie is krachtig en werkt door op alle lagen: emotioneel, psychisch, fysiek, mentaal en spiritueel.  

Het veld ontvouwt zich vanzelf tijdens een familieopstelling

Een familieopstelling maakt verstrikkingen tussen familieleden zichtbaar, zodat ze verbroken worden. En niet meer doorgegeven worden. Hierdoor maak jij je niet alleen vrij, zodat je vanuit vrijheid en voluit kunt leven, maar ook je kinderen en familie.

Zicht op onbewuste pijn en blokkades

Nadat je hulpvraag concreet is, worden tijdens een familieopstelling zogenaamde bodemankers op de grond gelegd. Het wordt dan zichtbaar waar het in je leven niet (meer) stroomt. Welke blokkades er zijn en waarmee je gebonden bent. Je krijgt inzicht in oude, belemmerende gedrags- en overlevingsmechanismes. Zelf heb je hier vaak geen zicht op, omdat patronen en trauma onbewust worden doorgegeven op de volgende generatie.

Oorzaak pijn in het nu ligt vaak in het verleden  

Een individuele familiesysteem opstelling kan bij elke levensvraag of elk probleem ingezet worden. Mijn visie is dat problemen en pijnstukken in het hier en nu gerelateerd zijn aan wat je vroeger als kind hebt meegemaakt, in relatie tot je ouders en voorouders. Als je bereid bent om hier liefdevol naar te kijken, krijg je de regie over je leven weer terug. Je wordt innerlijk krachtiger, authentieker en gelukkiger!

Holistische trauma therapie

Holistische trauma therapie is gericht op het verwerken van ervaringen uit je jeugd die impact hadden en nog steeds fysiek, emotioneel en mentaal doorwerken. Ingrijpende jeugdervaringen, zoals verlies, ziekte, psychische problemen van een ouder, narcistische ouder en hechtingsproblemen, bepalen hoe jij later over jezelf en anderen denkt. En hoe je relaties met anderen ervaart, wel of niet aangaat en vormgeeft. Ze creëren onbewust basisovertuigingen over jezelf en omgeving: jouw zelfbeeld en beeld van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld: ‘Ik sta overal alleen voor’, ‘Niemand ziet of hoort mij’, ‘Ik kan niemand vertrouwen’.

Inzicht in oorzaken van overweldigende emoties

Door het volgen van traumatherapie bij SoulMatters krijg je inzicht in de oorzaken van je ontregeling bij overweldigende emoties. Je krijgt handvatten en oefeningen om hiermee op een andere manier om te gaan. Daarnaast krijg je tools om negatieve gedachtenpatronen om te zetten naar positieve gedachten via rationele emotieve training (RET). Een diepgaande techniek die ik toepas, is vortexhealing. Hiermee haal ik de wortels van jouw trauma uit je energiesysteem, wat een bevrijding is.

Van kindbewustzijn naar volwassen bewustzijn

Ik leer jou ook hoe je jezelf kunt reguleren. Hoe je uit je kindbewustzijn stapt wanneer je hierin vastzit, om vanuit je volwassen bewustzijn te handelen. Daardoor kom je autonomer en evenwichtiger in het leven te staan.

Doe de ACE (adverse childhood experiences) test!

Soms leg je de link van je huidige problemen niet naar vroegere gebeurtenissen, omdat je je er vaak niet bewust van bent. Blijf niet worstelen met je problemen, doe de ACE test. Deze geeft inzicht in ingrijpende jeugdervaringen die impact op je hebben gehad. Doe hier de test: testjenegatievejeugdervaringen. Is je score hoger dan een twee, neem dan contact met me op om na te gaan wat ik voor je kan betekenen.

Energetische healing, reading met vortex behandeling

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met trauma’s, tegenslagen en heeft onverwerkte emoties. Die kunnen zich vastzetten in je lichaam en leiden tot blokkades. Tijdens deze energetische sessie wordt je natuurlijke energiestroom weer geactiveerd, hersteld en in balans gebracht. Beschermlagen worden afgepeld en ego posities worden opgelost. Onbewuste lagen in je systeem worden aangeraakt en verder ontwaakt. Waardoor je steeds meer samenvloeit met je authentieke kern; wie je werkelijk bent. Je bewustzijn verruimt zich en je innerlijke kracht wordt sterker. Hierdoor kom je letterlijk beter in je lijf en vel te zetten.

Energetisch consult van 90 minuten

Een energetisch consult met vortex behandeling duurt 90 minuten bij SoulMatters. De eerste 45 minuten lees ik jouw energiesysteem op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld meer zicht op jezelf krijgen, oorzaak van blokkades verhelderen, talenten ontdekken, heldere keuzes maken of inzicht krijgen in de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling of loopbaan. De resterende tijd lig je op een massagebank en geef ik je een diepgaande vortex healing. Deze behandeling werkt voor alle fysieke en emotionele klachten en onderliggende programmeringen.

Resultaat vortex behandeling en reading

Na afloop ervaar je een diepere aarding, meer rust en ontspanning. De vortex healing en reading werken na de sessie nog door op (on)bewuste lagen. Er kan van alles los komen of je kunt nieuwe inzichten krijgen.

Transactionele therapie

Transactionele Analyse (TA) helpt je bewust te worden van je patroon van denken, voelen en doen. Hoe je je tot jezelf en anderen verhoudt, hoe je reageert en wat voor impact je gedrag op anderen heeft. En hoe je daarin verandering kunt aanbrengen.

De visie van TA is dat je patroon van denken, voelen en doen is ontstaan uit onbewuste beslissingen die je als kind nam, op basis van impactvolle ervaringen. Om je staande te houden, ontwikkelde je allerlei overlevingsstrategieën. Deze strategieën kunnen je lange tijd dienen, maar op een bepaald moment gaan ze tegen je werken. Dan is het tijd om ze los te laten.

Resultaat Transactionele Analyse (TA)

Als je je bewust wordt wanneer en waarom bepaalde patronen zijn ontstaan, kun je deze transformeren en nieuwe besluiten nemen. Dit leidt tot meer autonomie, authenticiteit, geluk, spontaniteit en vrijheid. Je wordt dan in staat om vanuit je volwassen bewustzijn en innerlijke kracht gezonde verbindingen en (intieme) relaties aan te gaan.  

SoulMatters

Ja, bel mij

Ik wil graag een GRATIS 15 minuten adviesgesprek.