Familie opstellingen

Ieder mens is onderdeel van een systeem. Je familie en je eigen gezin. In systemen beïnvloeden mensen elkaar. Zo beleven we als klein kind de band met onze familie als liefdevol en in diepe overgave. Ongeacht of we gekoesterd of verwaarloosd worden of er ziekte, ruzie, overlijden of geheimen in de familie aanwezig zijn. We ervaren de waarden én gewoonten van het gezin en de familie als goed en nemen die zonder meer aan.

Als volwassene sta je nu in je huidige leven op eigen benen. Maar veel gezins- en familiepatronen zijn onbewust nog aanwezig en kunnen je bewust of onbewust belemmeren waardoor jij je leven en werk niet vormgeeft zoals je dat zelf wilt. Een familieopstelling is een effectieve methode om zichtbaar te maken hoe deze belemmeringen worden veroorzaakt door het systeem waar jij onderdeel van uitmaakt.

Werkwijze
Voorafgaand aan de opstelling ontvangt de cliënt een aantal vragen met het verzoek deze te beantwoorden. Tijdens de sessie wordt met vloerankers gewerkt, zodat je meer inzicht krijgt in je rol en plek die je wel of niet hebt ingenomen en krijg je meer inzicht in de dynamieken die er tussen de verschillende familieleden spelen. Aan het eind wordt er met een interventie gewerkt om jou in je kracht terug te zetten.

Thema’s die geschikt zijn om via een familieopstelling te verhelderen zijn: 

  • Het lastig vinden om je eigen plek in te nemen
  • Moeite hebben om je eigen leven vorm te geven
  • Het gevoel hebben niet voluit te leven, maar steeds maar te overleven
  • Onvermogen om langdurige relaties aan te gaan
  • Moeite hebben met afscheid nemen van een partner
  • Bindingsangst
  • Gevoelens van angst, boosheid, verdriet, schuld en schaamte
  • Moeilijk nee kunnen zeggen

Voor de investering in je opstelling, verwijs ik je naar het kopje tarieven.

Neem contact op

06 – 54 324 324

Marne 55
1186 PC Amstelveen

Gratis parkeergelegenheid