Burn-out begeleiding

Een burn-out ontstaat door een lange periode van chronische stress of door zeer ingrijpende gebeurtenissen die kort na elkaar hebben plaatsgevonden zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen optreden.

Burn-out begeleiding bij SoulMatters is een zeer succesvolle manier die je snel uit je burn-out haalt en leidt naar bewustwording, gedragsverandering, vitaliteit en gezondheid. Je leert hoe je je energie weer kan aanvullen en in balans kunt komen en blijven. De praktijk heeft uitgewezen dat binnen een aantal maanden een aanmerkelijke vermindering van klachten, herstel van gezondheid en verbetering van functioneren zichtbaar is.

Hoe ziet het traject eruit ?

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek duurt een half uur en is er om te ervaren of er een klik is tussen de cliënt en de coach/therapeut en om vragen die er zijn met betrekking tot de hulpvraag te beantwoorden. Hierna vindt er een intakegesprek plaats. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Intakegesprek
Het traject vindt plaats aan de hand van het behandelprotocol burn-out re-integratie training. De eerste weken zal gewerkt worden met een dagboek registratiesysteem om de vermoeidheid verder terug te dringen. Je krijgt na afloop de burn-out werkmap mee met daarin adviezen, opdrachten, vaardigheidsoefeningen, die als houvast dienen tijdens je herstelproces.

1e fase: Herstel en Ontspanning
In deze fase ligt de nadruk op het terugdringen van de vermoeidheid, zodat de energiebalans zich weer kan herstellen en men de regie weer over zijn/haar eigen leven krijgt. Een gesprek over invulling van behoeften en deze behoeften integreren in het dagelijks leven is onderdeel van deze fase.

2e fase: Bewustwording en cognitieve therapie
In deze fase wordt gekeken hoe de burn-out ontstaan is. Wat de eerste signalen waren en waarom deze signalen van uitputting niet gekeerd konden worden. Er wordt aandacht besteed aan gedragstherapie en op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen, zodat je anders gaat reageren op diverse omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Onderdeel van deze fase kan een opstelling zijn om inzicht te krijgen in wat zich in de onderstroom van de ziekte afspeelt.

3e fase: Vaardigheidstraining
In deze fase wordt aandacht besteedt aan de ‘persoonlijke kracht’ van de cliënt en aan het verstevigen van het zelfvertrouwen, door middel van sociale vaardigheden. Het gaat dan om weerbaarheid op te bouwen bij het hanteren van een conflict, het uiten of ontvangen van kritiek, het vragen van steun en nee durven zeggen.

4e fase: Re-integratie en nazorg
In de laatste fase van het traject wordt aan de terugkeer naar het werk speciale aandacht besteed om dat wat geleerd is tijdens het coachingstraject direct in de praktijk toe te passen.

Wat is de inhoud van het trainingstraject ?

  • Kennismakingsgesprek
  • Intakegesprek
  • 12 uur individuele coaching en training
  • De werkmap “Burn-out re-integratietraining”
  • Opstelling om inzicht in de onderstroom van de ziekte te krijgen en een interventie gericht op herstel
  • E-mail en telefonische contact
  • Eindgesprek

Rendement

Doordat tijdens de persoonlijke coaching een persoon de balans opmaakt van de huidige situatie en alternatieven onderzoekt, ontstaat er een inspirerende ontwikkeling in de relatie tussen de thuissituatie, collega’s en werkomgeving.
Het resultaat is minder stress en meer bezieling, motivatie en enthousiasme.
Dat brengt, binnen privéleven en/of werkomgeving, binnen een afzienbare tijd de gewenste veranderingen.

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek, dan kunt u contact met ons opnemen op 06-54 324 324 of e-mail info@soulmatters.nu.

Neem contact op

06 – 54 324 324

Marne 55
1186 PC Amstelveen

Gratis parkeergelegenheid